Informacja publiczna


 Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie www.bip.spnt.pl udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 poz. 2176).

 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.


udostępnił: SPNT, wytworzono: 2017/12/01, odpowiedzialny/a: Dorota Batogowska, wprowadził/a: Katarzyna Keller-Gołąbek, dnia: 2021/03/01 09:09:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Keller-Gołąbek 2021/03/01 09:09:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/12/01 09:20:19 nowa pozycja