Struktura własnościowa


100% udziałów należy do Gminy Szczecin.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 72 626 500,00 zł

 

Udziały w kapitale zakładowym - 145 253 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 72.626.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) są w całości objęte przez Gminę Miasto Szczecin.


udostępnił: SPNT, wytworzono: 2017/11/15, odpowiedzialny/a: Anna Pawłusiewicz, wprowadził/a: Katarzyna Keller-Gołąbek, dnia: 2017/12/01 09:30:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/12/01 09:30:19 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/15 08:09:02 nowa pozycja