Rejestr umów


Udostępnianie danych zawartych w prowadzonych przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. rejestrach następuje na zasadach ogólnych zgodnie z :

  1. ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176);
  2. ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 1 stycznia 2021 r.;
  3. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w zakresie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych do 31 grudnia 2021 r. i nie zakończonych po 1 stycznia 2021 r.

udostępnił: SPNT, wytworzono: 2019/01/24, odpowiedzialny/a: Dorota Batogowska, wprowadził/a: Katarzyna Keller-Gołąbek, dnia: 2021/03/01 09:12:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Keller-Gołąbek 2021/03/01 09:12:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2019/01/24 16:03:25 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2019/01/24 16:02:12 nowa pozycja