Majątek


Aktywa Spółki (stan na dzień 31.12.2019)
Aktywa trwałe  82 113 721,84 zł
 w tym:
  • wartości niematerialne i prawne
 1 283 516,66 zł
  • rzeczowe aktywa trwałe
 76 126 974,26 zł
  • należności długoterminowe
 4 669,14 zł
  • inwestycje długoterminowe
0,00 zł
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 47,96 zł
Aktywa obrotowe  4 698 513,82 złł
 w tym:
  • zapasy
0,00 zł
  • należności krótkoterminowe
 610 028,24 zł
  • inwestycje krótkoterminowe
 3 768 503,49 zł
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 319 982,09 zł

 

Przychody i koszty spółki (stan na dzień 31.12.2019)
 Przychody  10 635 991,15 zł
 Koszty                                                                       13 342 019,56 zł
  • w tym amortyzacja
 5 703 775,85 zł
 Zysk/Strata netto  2 706 028,41 zł

udostępnił: SPNT, wytworzono: 2017/11/16, odpowiedzialny/a: Dorota Batogowska, wprowadził/a: Katarzyna Keller-Gołąbek, dnia: 2021/03/01 09:22:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Keller-Gołąbek 2021/03/01 09:22:00 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/12/01 09:30:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/22 09:20:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/22 08:29:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/22 08:27:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/22 08:25:27 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/22 08:25:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/22 08:24:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/22 08:24:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/16 13:28:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/16 13:26:19 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/16 13:23:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/16 13:22:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/16 13:18:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Keller-Gołąbek 2017/11/16 13:18:00 nowa pozycja