Majątek


Aktywa Spółki (stan na dzień 31.12.2016)
Aktywa trwałe 92.416.057,98 zł
 w tym:
  • wartości niematerialne i prawne
6.149.857,18 zł
  • rzeczowe aktywa trwałe
 86.261.242,74 zł
  • należności długoterminowe
4.669,14 zł
  • inwestycje długoterminowe
0,00 zł
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
288,92 zł
Aktywa obrotowe 5.501.101,46 zł
 w tym:
  • zapasy
0,00 zł
  • należności krótkoterminowe
593.526,25 zł
  • inwestycje krótkoterminowe
4.872.213,58 zł
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
35.361,63 zł

 

Przychody i koszty spółki (stan na dzień 31.12.2016)
 Przychody 8.097.631,28 zł
 Koszty                                                                      12.486.227,16 zł
  • w tym amortyzacja
6.373.738,63 zł
 Zysk/Strata netto - 4.388.595,88 zł

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: SPNT, wytworzono: 2017/11/16, odpowiedzialny/a: Anna Pawłusiewicz, wprowadził/a: Katarzyna Keller, dnia: 2017/12/01 09:30:43
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Keller  2017/12/01 09:30:43  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/22 09:20:01  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/22 08:29:04  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/22 08:27:44  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/22 08:25:27  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/22 08:25:16  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/22 08:24:59  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/22 08:24:39  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/16 13:28:22  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/16 13:26:19  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/16 13:23:30  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/16 13:22:07  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/16 13:18:40  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/16 13:18:00  nowa pozycja