przejdź do treści

Przedmiot działalności


Celem działalności Technoparku Pomerania tworzonego przez  Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny  Sp. z o.o. jest stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Obok funkcjonującego od 2010 r. Inkubatora Przedsiębiorczości obecnie główne działania koncentrują się powstawaniu nowoczesnej infrastruktury technicznej w postaci obiektów biurowych i serwerowni dla firm z obszaru szeroko rozumianej informatyki i telekomunikacji. Kolejne dwa budynki biurowe i regionalna serwerownia zostaną uruchomione pod koniec 2014 r.
 
Docelowo Technopark Pomerania zlokalizowany na obszarze 10 ha na obrzeżach ścisłego centrum Szczecina z dogodnym dojazdem staje się centrum innowacyjnego i nowoczesnego biznesu, w którym koncentrować się będą różne inicjatywy oraz projekty w wyniku przenikania przedsięwzięć gospodarczych oraz nauki, wynalazków i patentów. Powstaje atrakcyjna przestrzeń techniczna, laboratoryjna i biurowa zarówno dla rozpoczynających działalność startupów czy spin offów, jak i już istniejących miro i małych firm ale też i dojrzałych firm z branży ICT. W wyniku współpracy i różnych formalnych nieformalnych kontaktów i powiązań następuję ciągły proces wymiany wiedzy i pomysłów stanowiąc podstawę do innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
 
Inwestycja Technopark Pomerania jest obecnie jedną z kluczowych zachodniopomorskich inwestycji w innowacyjny rozwój zarówno w obecnej perspektywie UE wpisując się jej o obecne główne priorytety, jak i przyszłe inicjatywy przewodnie (flagship initiatives) na lata 2014-2020.
 
Równolegle Technopark prowadzi działania zapewniające szerokie i różnorodne wsparcie w postaci doradztwa, specjalistycznych szkoleń oraz aktywnie uczestniczy w budowaniu powiązań i współpracy pomiędzy firmami zrzeszonymi w ramach Klastra ICT Pomorze Zachodnie. Znalazły także u nas swoje miejsce także inne organizacje: 3 fundacje - NetCamp, Aegis i Frome  i 2 stowarzyszenia Szluug, Klaster ICT oraz Hackerspace, które tworzą pole do współpracy, wymiany doświadczeń i networkingu. Na ich bazie powstają nowe idee, pomysły i projekty, które przeradzające się w konkretne przedsięwzięcia biznesowe.
 
Nadrzędnym celem powyższych działań jest stworzenie warunków do rozwoju branży oraz wykreowanie w oparciu o Technopark Pomerania szeroko rozumianej branży ICT o takim znaczeniu i skali i oddziaływaniu jaką do niedawna miała Stocznia Szczecińska dla Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
Sprawozdania zarządu:

udostępnił: SPNT, wytworzono: 2017/11/09, odpowiedzialny/a: Anna Pawłusiewicz, wprowadził/a: Katarzyna Keller, dnia: 2017/12/01 09:29:55
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Keller  2017/12/01 09:29:55  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/22 09:19:19  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/09 12:35:09  nowa pozycja