Organy i kierownictwo


Spółka działa na podstawie Aktu założycielskiego z dnia 18.12.2000 (ze zmianami) oraz Kodeksu Spółek Handlowych. Organami Spółki są:

Zgromadzenie wspólników
Wspólnicy na zgromadzeniu podejmują uchwały dotyczące przede wszystkim rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków jak również wszystkie inne uchwały związane z działalnością spółki.
Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Miasto Szczecin, która posiada 100% udziałów.
 
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. Kadencja członków rady trwa 3 lata, członkowie powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników na okres indywidualnej kadencji.
Skład Rady Nadzorczej:
Marek Stawarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Czesław Plewka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Joanna Martyniuk-Placha - Sekretarz Rady Nadzorczej.
 
Zarząd spółki
Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
Prezes Zarządu: Andrzej Feterowski (od 26 kwietnia 2013 roku).
Zarząd realizuje zadania Statutowe Spółki powierzając działania Menedżerom działów.
W Strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są następujące działy, którymi zarządzają Menedżerowie:
 
 1. Dział Rozwoju – Katarzyna Witkowska
 2. Dział Konsultingu ICT – Katarzyna Wiśniewska
 3. Dział Infrastruktury IT – Zbigniew Krupa
 4. Dział Obsługi i Inwestycji - Dorota Batogowska
 
Główne zadania Działu Rozwoju:
 • Preinkubacja i inkubacja firm w Technoparku, wsparcie rozwoju firm
 • Współpraca z otoczeniem zewnętrznym – uczelnianym, biznesowym, administracyjnym, organizacja wydarzeń dla firm IT
 • PR i marketing Technoparku Pomerania, współpraca z Klastrem ICT Pomorze Zachodnie
 • Realizacja projektów nauka – biznes
Główne zadania Działu Konsultingu ICT:
 • Usługi konsultingowe dla Administracji publicznej i firm dot. funduszy UE
 • Specjalistyczne szkolenia informatyczne i menedżerskie, projekty UE
 • Usługi dla administracji z zakresu e-zdrowia
 • Organizacja Konwentów Informatyków Administracji Publicznej
Główne zadania Działu Infrastruktury IT:
 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną i teletechniczną w Technoparku Pomerania
 • Zarządzanie sieciami w Technoparku Pomerania
 • Helpdesk dla pracowników Technoparku oraz firm z Technoparku
 • Obsługa klientów serwerowni
Główne zadania Dział Obsługi i Inwestycji:
 • Obsługa organizacyjna Spółki 
 • Obsługa administracyjna klientów Spółki 
 • Zarządzanie obiektami Technoparku Pomerania
 • Obsługa działalności inwestycyjnej

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: SPNT, wytworzono: 2017/11/09, odpowiedzialny/a: Anna Pawłusiewicz, wprowadził/a: Katarzyna Keller, dnia: 2019/01/21 14:58:44
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Keller  2019/01/21 14:58:44  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/12/01 09:30:08  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/09 12:41:40  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/09 12:40:53  modyfikacja wartości 
Katarzyna Keller  2017/11/09 12:40:25  nowa pozycja